0749 579 408 David Ferenc nr. 11
Înscrie-te

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestui document este de a vă pune la dispoziție în prealabil și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal în cazul înregistrării unui cont pe site-ul www.steelwoman.ro (în continuare Site), precum și în cazul în care vizitați sala de fitness Steel Woman Fitness Club.

1. Cine este operatorul de date?

Steel Woman Studio, cu adresa la str. David Ferenc, nr. 11, Cluj-Napoca, este operator de date (în continuare Operator) în legătură cu datele cu caracter personal furnizate prin intermediul Site-ului, respectiv în legătură cu materialele foto și video realizate pe parcursul ședințelor de fitness sau la alte evenimente organizate de Operator.

2. Ce date personale sunt prelucrate și în ce scop?

Datele personale colectate în cadrul înregistrării contului sunt: Numele și Prenumele care sunt necesare pentru verificarea înscrierii la ședințe de fitness, respectiv adresa de email și parola asociată contului pentru crearea contului de utilizator, asigurarea accesului la cont și în general pentru administrarea și siguranța contului. Temeiul legal al prelucrării datelor: prelucrarea este necesară pentru pregătirea și executarea contractului de furnizare de servicii de agrement. Fără solicitarea dumneavoastră nu folosim adresa de email pentru comunicări comerciale. Datele personale colectate în cazul participării la ședințe de fitness sau la alte evenimente organizate de Operator: Atunci când participați la ședințele de fitness sau la alte evenimente organizate de Steel Woman Studio, imaginea dumneavoastră poate fi fotografiată și/sau filmată de Operator sau de persoane desemnate de Operator. Imaginile foto și video sunt necesare pentru promovarea serviciilor oferite. Temeiul legal pentru prelucrare este consimțământul dumneavoastră dat prin intermediul Profilului personal. Vă atragem atenția că aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment.

3. Cine sunt destinatarii datelor?

Datele dumneavoastră - în afară de administratorul Site-ului- nu sunt transmise către terțe persoane, doar dacă o asemenea măsură este impusă de legislația națională în vigoare.
Imaginile foto și video vor fi publicate și distribuite de către Operator pe:

4. Cât timp sunt stocate datele?

Datele furnizate prin intermediul Site-ului sunt stocate până la exercitarea opțiunii de ștergere a contului de utilizator, sau dacă nu folosiți contul personal timp de 1 an. Fotografiile și materialele video sunt păstrate până la realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea?

În baza prevederilor Regulamentul privind protecția datelor vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • dreptul de acces: respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  • dreptul la rectificare: respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete
  • dreptul la ștergerea datelor în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; dacă datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
  • dreptul la restricționarea prelucrării: în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; dacă prelucrarea este ilegală, dar nu solicitați ștergerea datelor; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele în scopul prelucrării, dar solicitați păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor, și dreptul de a vă adresa justiției

6. Cum puteți să ne contactați?

Prin email la adresa: steelwomancluj@yahoo.com , sau la numărul: +40749 579 408. Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele: sediul București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, adresă de email anspdcp@dataprotection.ro, număr de telefon 0318-059-211, pagină web www.dataprotection.ro

Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 09.01.2019.